About Us

The New Way to Success

"เราชอบทำเรื่องเล็กๆ ให้เป็นเรื่องใหญ่" ด้วยศักยภาพและพลังอำนาจของเรา สามารถเสกสรรค์ปั้นแต่งโดยอาจจะเริ่มจากความคิดริเริ่มของลูกค้า นำมาต่อยอดให้เป็นพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อนำไปใช้งานในองค์กรหรือระดับที่ใหญ่กว่านั้น หรืออาจจะเป็นสื่อต่างๆ ที่ช่วยกระตุ้นให้กับผู้พบเห็นและสามารถสร้างความจดจะได้เป็นวงกว้าง ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายของอะตอม นั้นคือ "สิ่งที่ยิ่งใหญ่ เริ่มต้นจากจุดเล็กๆเสมอ"


Who We Are

อะตอมคือใคร เอ๊ะ!! นั่นนะสิ อะตอมเป็น ทีมวิจัยและพัฒนา(Research and Develop)ระบบสื่อมัลติมีเดีย...เอิ่มแล้วใช้งานยังไงอ่า เอางี้ละกัน พูดให้นึกภาพตามนะ..ถ้าสมมติว่าต้องการทำสื่อขึ้นมาสักอย่างนึง โดยสื่อนั้นอาจจะเป็นรูปใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นบนโลก หรือ อาจจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วก็ตาม ..แต่ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไง? ใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือพัฒนาอะไรบ้าง? ต้องใช้คนกี่คนทำ? นี่แหละหน้าที่ของอะตอม ก็จะให้คำปรึกษาโดยแจกแจงรายละเอียด ขั้นตอน รวมไปถึงความเป็นไปได้มากน้อยอีกด้วย และหลังจากนี้หากลูกค้าเห็นด้วยและตกลง เราก็จะส่งทีมพัฒนาไปผลิตเครื่องมือสื่อชิ้นนั้นออกมาเป็นผลงานต่างๆ ยกตัวอย่าง ระบบจับกระดูกด้วยความร้อน ,ระบบโต๊ะมัลติทัชยาว 3 เมตร ,ระบบจับการเคลื่อนไหวของใบหน้า , ระบบเซ็นชื่อข้ามระบบเครือข่าย ฯลฯ

.. เอาจริงๆ ก็ยังมีอีกนะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น คุยกันต่อหน้าจะได้อรรถรสมากกว่า ยังไงลองติดต่อ หรือเรียกไปปรึกษาได้เลย..